ساختار عاملی ‎و ویژگی‎های روان‌سنجی مقیاس عمومی فابینگ

مصطفی حسن اصفهانی؛ مهدی خانجانی؛ عادل بذرام

دوره 12، شماره 45 ، مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2022.64299.3313

چکیده
  فابینگ پدیده‌ای نوظهور در دنیا می‌باشد که با پیشرفت تلفن‌های هوشمند نقش پرنگ‌تری در جوامع مدرن پیدا کرده است. این پژوهش با هدفی کاربردی، سعی در هنجاریابی پرسشنامه پدیده فابینگ و مطالعه و شناسایی این پدیده داشته است. روش این پژوهش از نوع همبستگی، و جامعه آماری آن شامل جمعیت عمومی کاربران تلفن های هوشمند و شبکه های مجازی بوده‌اند. ...  بیشتر

ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس کنجکاوی معرفتی علاقه/محرومیت I/D-YC در کودکان 5 تا 9 ساله شهر تهران

فاطمه نعمت اللهی؛ ملوک خادمی اشکذری

دوره 11، شماره 42 ، دی 1399، ، صفحه 81-103

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.57854.2124

چکیده
  چکیدهکنجکاوی، مهم‌ترین سرمایه‌ی ذاتی کودکان است که در جستجوی دانش و کسب علم، از آن استفاده می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کنجکاوی معرفتی کودکان علاقه/محرومیت در بین کودکان 5 تا 9 ساله‌ی ساکن تهران و مشغول به تحصیل در مدارس آموزش و پرورش یا مهدکودک‌ها در سال تحصیلی 1398-1399 بود. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی ...  بیشتر