1. مدل‌سازی خطی سلسله‌مراتبی بین آماره‌ی برازش فرد H^T و متغیرهای زمینه‌ای دانش‌آموزان در آزمون ریاضی پایه‌ی هشتم مطالعه تیمز 2015

پوریا رضاسلطانی؛ ابراهیم خدایی؛ جلیل یونسی؛ امین موسوی؛ علی مقدم زاده

دوره 9، شماره 35 ، بهار 1398، ، صفحه 75-106

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.27991.1665

چکیده
  سنجش برازش فرد در تضمین روایی و عدالت استفاده و تفسیر نمره‌های آزمون، مفید واقع می‌شود. در این تحقیق با استفاده از آماره‌‌ی برازش فرد H^T به بررسی الگوی پاسخ آزمون ریاضی پایه‌ی هشتم مطالعه تیمز 2015 دانش ‌آموزان کشورهای استرالیا، ایران و جمهوری کره پرداخته شده است. برای بررسی تأثیر متغیرهای زمینه‌ای بر مقدار آماره‌ی برازش فرد دانش ...  بیشتر

2. مقایسه خطای استاندارد اندازه‌گیری شرطی نمره‌های مقیاس تحت توزیع دوجمله‌ای و بتا‌-دوجمله‌ای

سمیه کاوه؛ ابراهیم خدایی؛ امین موسوی؛ علی مقدم زاده؛ جلیل یونسی

دوره 9، شماره 33 ، پاییز 1397، ، صفحه 53-78

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.32912.1766

چکیده
  به منظور تسهیل تفسیر نمره‌های خام، معمولا آنها را به نمره‌های مقیاس تبدیل می‌کنند که در بعضی مواقع این تبدیل‌ها یک سری تبدیل-های غیرخطی هستند و می‌توانند بر مقدار خطای استاندارد اندازه‌گیری شرطی در طول مقیاس نمره تأثیرگذار باشند. لذا اهداف این پژوهش، معرفی و مرور روش‌های متداول برای برآورد خطای استاندارد اندازه‌گیری شرطی براساس ...  بیشتر

3. کاربرد سنجش تشخیصی شناختی به منظور تحلیل سوال های درک مطلب کنکور کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی

ریحانه رحیمی؛ جلیل یونسی؛ مهران مکرمی

دوره 8، شماره 32 ، تابستان 1397، ، صفحه 17-40

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.21300.1522

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین مهارت‌های پایه آزمون خواندن و درک مطلب وتحلیل سوال‌های آزمون و درنهایت تعیین نقاط ضعف و قوت آزمودنی‌ها از طریق مدل‌های سنجش تشخیصی شناختی با تحلیل باز برازش بود. داده‌های مورد بررسی در این پژوهش شامل پاسخ‌نامه 3000 نفر از شرکت کنندگان در آزمون سراسری کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی بود که از بین 16044 نفرشرکت کننده ...  بیشتر

4. مقایسه خطای استاندارد اندازه‌گیری شرطی در روشهای غیر‌خطی تبدیل نمره‌های خام به نمره‌های مقیاس

مجتبی جهانی فر؛ ابراهیم خدایی؛ جلیل یونسی؛ امین موسوی

دوره 8، شماره 29 ، پاییز 1396، ، صفحه 93-120

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.21435.1526

چکیده
  برای تفسیر‌پذیری بهتر و مقایسه‌پذیر کردن نمره‌ی آزمون‌ها با همدیگر، نمره‌های خام به دست‌آمده از خرده‌آزمون‌ها را به مقیاس مشترکی تبدیل می‌کنند که به آن نمره مقیاس گفته می‌شود. روشهای متفاوت خطی و غیر‌خطی برای تبدیل نمره‌های خام به نمره‌های مقیاس وجود دارد. روش های متداول غیر‌خطی تبدیل نمره‌های خام به نمره‌های مقیاس، نرمال‌سازی ...  بیشتر

5. تدوین یک مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی بر پایه ویژگی های روانشناختی

فرانک بروجردی؛ جلیل یونسی؛ محمد سیدصالحی؛ الهام اسدپورکرکوکی

دوره 7، شماره 27 ، بهار 1396، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.1964.1058

چکیده
   هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علّی بین متغیرهایی است که بیشترین تاثیر‌‌‌گذاری را بر روی پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان شهر تهران در سال تحصیلی 93 دارند. جامعه آماری مورد نظر همه دانشجویان شهر تهران بود که از بین آنان تعداد 400 نفر به عنوان نمونه در رشته های مختلف و به روش دردسترس انتخاب شدند. این پژوهش به روش تحلیل مسیرانجام شد و ابزارهای ...  بیشتر

6. ساخت ورواسازی مقیاس سرمایه روانشناختی ورابطه آن با بهزیستی ذهنی

میترا قدیمی نوران؛ جلیل یونسی

دوره 7، شماره 25 ، پاییز 1395، ، صفحه 159-186

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.5385.1169

چکیده
  زمینه‌: یکی از راه‌های پیشگیری از بروز مشکلات روانی ورفتاری، ارتقاء سرمایه روانشناختی افراد می‌باشدکه از چهارسازه امید، خوشبینی، تاب‌آوری و خودکارآمدی تشکیل شده است. هدف‌: هدف پژوهش حاضر، ساخت و رواسازی مقیاس سرمایه روانشناختی جهت کاربرد در حوزه‌های عمومی ‌و رابطه آن با بهزیستی ذهنی بود. روش‌: روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و ...  بیشتر

7. کاوش نگرش متقاضیان ورود به دوره دکتری و اعضای هیأت‌علمی نسبت به شیوه‌های متفاوت داوطلبان گزینش ورود به دوره‌های دکتری

جلیل یونسی

دوره 6، شماره 21 ، پاییز 1394، ، صفحه 225-260

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.5735

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف کاوش، توصیف و تشریح نگرش و نظرات داوطلبان ورود به دوره دکتری و اعضای هیأت‌علمی نسبت به روش گزینش متقاضیان ورود به دوره‌های دکتری به شیوه‌های متفاوت گزینش (غیرمتمرکز و نیمه متمرکز) انجام شد. روش: به این منظور از رویکرد روش‌های ترکیبی استفاده شد و داده‌ها طی دو مرحله از دانشگاهیان و همچنین متخصصین در حوزه‌های ...  بیشتر

8. ساخت و اعتباریابی مقیاس رضایت از کیفیت خدمات سفرهای هوایی

مرتضی طاهری؛ جلیل یونسی

دوره 5، شماره 19 ، بهار 1394، ، صفحه 103-128

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1705

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ، سنجش روایی و پایایی مقیاس رضایت از کیفیت خدمات سفرهای هوایی در کل کشور بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه مسافران خطوط هوایی داخلی در کل کشور بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌‌ای چندمرحله‌ای از میان فرودگاه‌های کشور، چهار فرودگاه (مهرآباد تهران، اصفهان، شیراز و مشهد) به شیوۀ هدفمند و 20 زوج شهر بر اساس میزان تعدد ...  بیشتر

9. مقایسه توانمندی رویکرد بیزی مدل IRTچندسطحی و مدل کلاسیک چندسطحی: تحلیل داده‌های آزمون فیزیک تیمز پیشرفته (2008)

جلیل یونسی؛ فرزاد اسکندری؛ علی دلاور؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ نورعلی فرخی

دوره 4، شماره 15 ، بهار 1393، ، صفحه 166-186

چکیده
  زمینه: اعتبار تحلیل­های چندسطحی با تأکید بر تفاوت‌های نظریه­های اندازه­گیری (رویکرد کلاسیک اندازه­گیری و رویکرد نظریه جدید اندازه­گیری (IRT)) به کمک داده‌های مختلف مورد پژوهشهای اخیر بوده است. هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بدست آوردن میزان تأثیر مدارس بر نمرات کسب شدۀ دانش­آموزان شرکت کننده در آزمون تیمز پیشرفته 2008 بود. روش: ...  بیشتر