نویسنده = علی محمد رضایی
تعداد مقالات: 3
1. ساخت و اعتباریابی مقیاس هوش اخلاقی کودکان مبتنی بر نظریه بوربا

دوره 9، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 27-45

10.22054/jem.2019.40348.1903

یاسمین امینی مقدم؛ علی محمد رضایی؛ شاهرخ مکوند حسینی


2. ویژگی های روان سنجی مقیاس هزینه تکلیف در دانش آموزان متوسطه دوم شهر قم

دوره 7، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 97-120

10.22054/jem.2017.24215.1595

احمد قدسی؛ سیاوش طالع پسند؛ علی محمد رضایی؛ محمد علی محمدی فر


3. ویژگی های روانسنجی پرسشنامه شکوفایی (HFQ) در دانشجویان ایرانی

دوره 7، شماره 27، بهار 1396، صفحه 83-102

10.22054/jem.2017.18370.1461

سمیرا سلیمانی؛ فرشته علی دوست قهفرخی؛ علی محمد رضایی؛ محمد بارانی