نویسنده = فاطمه امامقلی وند
تعداد مقالات: 2
1. شاخص های روان سنجی پرسشنامه دووجهی جو و هویت مدرسه (SCASIM-St))

دوره 9، شماره 35، بهار 1398، صفحه 107-132

10.22054/jem.2019.32668.1760

فاطمه امامقلی وند؛ پروین کدیور؛ حسن پاشا شریفی


2. شاخص های روان سنجی پرسشنامه شایستگی هیجانی - اجتماعی دانش آموزان (SECQ)

دوره 9، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 79-101

10.22054/jem.2019.32968.1767

فاطمه امامقلی وند؛ پروین کدیور؛ حسن پاشاشریفی