1. ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه اعتیاد به تلفن همراه

کریم سواری

دوره 4، شماره 15 ، فروردین 1393، ، صفحه 126-142

چکیده
  زمینه: ازآنجایی‌کهدر قرن بیستم از اعتیاد به تلفن همراه به‌عنوان یک اختلال وسواسی و اعتیاد گونه یادشده است، استفاده مفرط از آن می‌تواند زمینه اعتیاد به آن را فراهم کند. هدف: هدف از تحقیق حاضر ساخت و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه اعتیاد به تلفن همراه است. روش: دانش‌آموزان دختر و پسر سوم مقطع متوسطه آموزش‌وپرورش ناحیه یک اهواز ...  بیشتر

3. ساخت و اعتباریابی آزمون اهمال‏کاری تحصیلی

کریم سواری

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1390، ، صفحه 1-15

چکیده
  هدف از این مطالعه ساخت و اعتباریابی آزمون اهمال‏کاری تحصیلی است. به همین منظور تعداد 247 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام اهواز (142 دختر و 105 پسر) به شکل تصادفی چند مرحله‏ای انتخاب شدند. برای ساخت آزمون یاد شده از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج تحلیل عوامل اکتشافی نشان داد که داده‏ها پس از شش بار چرخش، آزمونی مرکب از 12 ماده و سه ...  بیشتر