1. تدوین مدل ساختاری برای هوش معنوی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی ذهنی

رقیه اسدی؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی

دوره 7، شماره 25 ، پاییز 1395، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.249.1010

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی روابط صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در پیش‌بینی‌هوش معنوی جهت تدوین مدل ساختاری در دانشجویان دانشگاه صنعتی امیر کبیر بود. نمونه‌ای به حجم220 دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به روش طبقه‌ای منظم انتخاب و به سه پرسشنامه هوش معنوی‌کینگ(2007)، مقیاس جامع بهزیستی کیز(1998) و فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ ...  بیشتر

2. فراتحلیلی بر پایان نامه های انجام شده در حوزه افت تحصیلی

مهناز افضلی؛ علی دلاور؛ افشین افضلی

دوره 5، شماره 17 ، پاییز 1393، ، صفحه 23-43

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.322

چکیده
  پژوهش حاضر، به منظور بررسی پایان¬نامه¬های انجام شده در حوزه افت تحصیلی بین سال¬های 69-91 در دانشگاه¬های تهران انجام شد. هدف ترکیب کمی پایان¬نامه¬های انجام شده در حوزه عوامل موثر بر افت تحصیلی است. بدین منظور از فراتحلیل جهت تعیین، جمع آوری، ترکیب و خلاصه نمودن یافته های پژوهشی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل پژوهش-های ...  بیشتر

3. بررسی رابطه متغیر های سازمانی و استرس شغلی به شیوه فراتحلیل

زهرا طباطبایی جبلی؛ علی دلاور؛ احمد برجعلی

دوره 5، شماره 17 ، پاییز 1393، ، صفحه 173-193

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.334

چکیده
  زمینه: در چند دهه گذشته تحقیقات  بسیاری  رابطه متغیر های سازمانی و استرس شغلی را بررسی کرده اند. اما گاهی نتا یج آن ها نا هماهنگ  ومتناقض هستند. پژوهش فراتحلیی ، مجموعه ای از فنون نظام دار  برای حل تناقض در مورد یافته های حاصل از تحقیقات مختلف درباره یک موضوع است . هدف :پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه عوامل سازمانی و استرس شغلی ...  بیشتر

4. آزمون کاربرد تحلیل داده‌های شبکه‌ای در مطالعات همبودی

محمد حسین ضرغامی؛ علی دلاور؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ فریبرز درتاج؛ اکرم خوش سخن

دوره 4، شماره 16 ، تابستان 1393، ، صفحه 1-29

چکیده
  زمینه: روش تحلیل شبکه در حوزۀ روان‌شناسی به این دلیل که بنیان آن مبتنی بر تئوری و مفروضات هستی شناختی و روش‌شناختی خاصی است، می‌تواند به‌عنوان پارادایمی مستقل تلقی شود که بر اساس آن تکنیک‌ها و فنون ویژه‌ای برای جمع‌آوری، تحلیل داده‌ها و برازش مدل‌های نظری پیشنهاد می‌دهد. این روش در مطالعۀ سازه‏های روان‌شناسی که ماهیت شبکه‌ای ...  بیشتر

5. مدل‌پردازی تشخیصی شناختی (‍CDM) سوال‌های ریاضیات تیمز 2007 در دانش‌آموزان پایه هشتم ایران با استفاده از مدل یکپارچه با پارامتر‌پردازی مجدد (RUM) و مقایسه مهارت‌های ریاضی دانش‌آموزان دختر و پسر

اصغر مینائی؛ علی دلاور؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ علیرضا کیامنش؛ ِیحیی مهاجر

دوره 4، شماره 16 ، تابستان 1393، ، صفحه 138-170

چکیده
  زمینه: هدف سنجشهایی مانند تیمز آموزش و بهبود عملکرد دانش‌آموز است. در راستای دستیابی به این هدف، متخصصان حوزه سنجش آموزشی، رویکرد سنجش تشخیصی شناختی(CDA) را پرورش داده‌اند. در پژوهش حاضر تلاش شد تا یکی از مدلهای پرکاربرد در حوزه سنجش شناختی را در مورد داده‌های دانش‌آموزان پایه هشتم ایران در آزمون ریاضی تیمز 2007 بکار ببرد و نقاط ضعف ...  بیشتر

6. مقایسه توانمندی رویکرد بیزی مدل IRTچندسطحی و مدل کلاسیک چندسطحی: تحلیل داده‌های آزمون فیزیک تیمز پیشرفته (2008)

جلیل یونسی؛ فرزاد اسکندری؛ علی دلاور؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ نورعلی فرخی

دوره 4، شماره 15 ، بهار 1393، ، صفحه 166-186

چکیده
  زمینه: اعتبار تحلیل­های چندسطحی با تأکید بر تفاوت‌های نظریه­های اندازه­گیری (رویکرد کلاسیک اندازه­گیری و رویکرد نظریه جدید اندازه­گیری (IRT)) به کمک داده‌های مختلف مورد پژوهشهای اخیر بوده است. هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بدست آوردن میزان تأثیر مدارس بر نمرات کسب شدۀ دانش­آموزان شرکت کننده در آزمون تیمز پیشرفته 2008 بود. روش: ...  بیشتر