نویسنده = علی دلاور
تعداد مقالات: 6
1. ساخت، اعتباریابی و هنجاریابی مقیاس دلبستگی در کودکی میانه *

دوره 3، شماره 11، بهار 1392، صفحه 77-99

سیمین رونقی؛ علی دلاور؛ محمدعلی مظاهری


2. ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیص افراد در معرض اعتیاد در بین دانشجویان دانشگاه‏های دولتی تهران

دوره 2، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 1-24

پریسا دهکردیان؛ علی دلاور؛ حمیدرضا جلی


4. فراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه اضطراب و افسردگی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-25

فرزانه رعایی؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی


6. بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ارزیابی نوآوری سازمانی آمید و همکاران (2002)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-20

مصطفی نیک نامی؛ دکتر علی تقی پورظهیر؛ علی دلاور؛ محمد غفاری مجلیج