نویسنده = بروجردی، فرانک
تعداد مقالات: 2
1. فراتحلیل مطالعات انجام شده بر اضطراب مرگ

دوره 9، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 119-136

10.22054/jem.2020.40722.1908

فرانک بروجردی؛ سمیه مازندرانی


2. تدوین یک مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی بر پایه ویژگی های روانشناختی

دوره 7، شماره 27، بهار 1396، صفحه 1-20

10.22054/jem.2017.1964.1058

فرانک بروجردی؛ جلیل یونسی؛ محمد سیدصالحی؛ الهام اسدپورکرکوکی