نویسنده = سمیه مازندرانی
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل مطالعات انجام شده بر اضطراب مرگ

دوره 9، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 119-136

10.22054/jem.2020.40722.1908

فرانک بروجردی؛ سمیه مازندرانی