دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
محل نشر ایران - تهران
ناشر دانشگاه علامه طباطبائی
شروع انتشار بهار 1389
وضعیت چاپ الکترونیکی و چاپی
درصد همانندجویی 15%
زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی)
هزینه انتشار بلی
نوع نشریه علمی
نوع داوری داوری بسته (حداقل 2 داور)
زمان داوری 9 هفته تا 6 ماه
-------------------------------
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 442
تعداد نویسندگان 998
تعداد مشاهده مقاله 733,339
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 653,189
نسبت مشاهده بر مقاله 1659.14
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1477.8
-------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,473
تعداد مقالات رد شده 941
درصد عدم پذیرش 64
تعداد مقالات پذیرفته شده 292
درصد پذیرش 20
زمان پذیرش (روز) 402
تعداد پایگاه های نمایه شده 13
تعداد داوران 146

نشریه اندازه­ گیری تربیتی یک نشریه با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث اندازه­ گیری تربیتی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه اندازه ­گیری انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند می باشد. به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. نشریه اندازه ­گیری تربیتی به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می شود. نشریه با همکاری انجمن روان شناسی تربیتی ایران (با رتبه A) منتشر می‌شود. نشریه مبلغ دو میلیون ریال بابت جبران بخشی از هزینه داوری دریافت می کند و در صورت پذیرفته شدن مقاله مبلغ چهار میلیون ریال بابت بخشی از هزینه‌های پردازش مقالات از نویسندگان دریافت میگردد، مابقی هزینه‌ها از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود. "این نشریه سرقت علمی و ادبی را با استفاده از نرم افزارهای مشابه یاب بررسی و با آن مقابله می کند"

نقش تخطی از بعدیت آزمون در خطاهای همترازسازی مدل‌های نظریه سؤال پاسخ و کلاسیک

سمیه بهمن آبادی؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ اصغر مینائی

دوره 14، شماره 56 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jem.2024.49153.1991

چکیده
  چکیدهشناسایی عواقب تخطی از مفروضه‌های مدل‌های اندازه‌گیری از دغدغه‌های اصلی در حوزه روانسنجی است، هدف پژوهش حاضر، مطالعه نقش نقض مفروضه تک بعدی بودن در خطای همترازسازی در نظریه کلاسیک و نظریه سؤال پاسخ بود. روش پژوهش آزمایشی و طرح آن طرح عاملی 3×3 بود. جامعه آماری شامل کلیه داوطلبان گروه ریاضی و فیزیک کنکور سراسری سال‌های 1396 ...  بیشتر

مقایسه روشهای ناپارامتری برای تعیین نمره برش در آزمونهای ملاک مرجع با استفاده از شاخص یودن مورد مطالعه: آزمون تولیمو

مریم پارساییان؛ ابراهیم خدایی؛ بلال ایزانلو؛ کیوان صالحی؛ سیما نقی زاده

دوره 14، شماره 56 ، تیر 1403، صفحه 35-61

https://doi.org/10.22054/jem.2024.77090.3508

چکیده
  شاخص یودن یک معیار متداول برای منحنی ویژگی عملکرد (ROC) است که هم کارایی یک آزمون ملاک‌مرجع را می‌سنجد و هم مقدار نمره برش را برای آزمون مشخص می‌کند. این پژوهش با هدف مقایسه و ارزیابی سه روش برآورد ناپارامتری تجربی، هسته با روش پهنای باند سیلورمن و هسته با روش پهنای باند اعتبارسنجی متقابل ماکسیمم درستنمایی برای محاسبه مقدار شاخص یودن ...  بیشتر

ارزیابی روانی گفتار آزمون دهندگان فارسی آموز خارجی: نقش تکرار و خطای شروع در سطوح مختلف بسندگی زبان فارسی

معصومه استاجی؛ رضا مراد صحرایی؛ منیره شهباز

دوره 14، شماره 56 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jem.2024.73106.3454

چکیده
  پژوهش حاضر با استفاده از دادههای شفاهی آزمونگر-آزموندهنده، یکی از سه وجه کلان روانی در انگارۀ اسکهان (2003؛ 2009)، یعنی روانی اصلاح، را در سطوح مختلف بسندگی اندازهگیری کردهاست. در این انگاره، روانی سه وجه دارد که عبارتند از: روانی سرعت، روانی شکست، و روانی اصلاح. تاکنون هیچ پژوهشی با هدف اندازهگیری روانی گفتار آزموندهندگان فارسیآموز خارجی ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سنجش ارزش‌های اخلاقی در دانشجویان: رویکرد اخلاق سه‌ وجهی به روانشناسی اخلاق

سیده خدیجه امیریان؛ افصل السادات حسینی دهشیری

دوره 14، شماره 56 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jem.2024.72645.3449

چکیده
  ارزش‌های اخلاقی موضوعی مورد علاقه برای پژوهشگران و عامه مردم است. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سنجش ارزش‌های اخلاقی (EVA) بود. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در سال 1401- 1400 در دانشگاه تهران بودند که 422 نفر از آن‌ها در پژوهش شرکت کردند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد. شرکت‌کنندگان به پرسشنامه‌های ...  بیشتر

واکاوی ارزیابانه اعضای هیات علمی از « عوامل پنهان موثر در ذهنیت اساتید بر ارزشیابی های دانشجویان»

مظهر بابائی؛ نارین روحانی؛ فاطمه دیجور

دوره 14، شماره 56 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jem.2024.74822.3480

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، واکاوی ارزیابانه(Evaluative analysis)عوامل پنهان مؤثر بر ذهنیت اعضای هیات‌علمی دانشگاه در ارزیابی‌های دانشجویان در پایان ترم بود. برای دستیابی به این هدف، از رویکرد کیفی و روش پژوهش ارزشیابی از نوع سنجش موقعیتی بهره برده شد. میدان پژوهش، شامل اعضای هیات‌علمی دانشگاه فرهنگیان استان کردستان در سال تحصیلی 1402-1401 بود که با روش ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسش‌نامه ناگویی هیجانی و رابطه آن با مکانیزم‌های دفاعی در معلمان

معصومه السادات ابطحی؛ نرگس بخشی

دوره 14، شماره 56 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jem.2024.77578.3519

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسش‌نامه ناگویی هیجانی و رابطه آن با مکانیزم-های دفاعی در معلمان شهر تهران در سال تحصیلی 1402-1401 انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی بودکه به روش نمونه‌گیری در دسترس 500 نفر به عنوان حجم نمونه گروه اول و 90 نفر نیز جهت بازآمایی پرسشنامه در مرحله دوم بصورت ...  بیشتر

تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج

اکبر مومنی راد

دوره 4، شماره 14 ، دی 1392، ، صفحه 187-222

چکیده
  با توجه به اینکه در عمده روش‌های کیفی از تحلیل محتوای کیفی استفاده می‌شود، با این حال هنوز توضیحی روشن از این روش وجود ندارد. در این مقاله روش تحلیل محتوای کیفی در بستر روش‌های پژوهش کیفی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این روش در برابر تحلیل محتوای کمی قرار می‌گیرد و بیشتر از شمارش کلمات و اصطلاحات آشکار متن، با الگوها و مضامین نهان متون ...  بیشتر

ساخت، پایاسازی و اعتباریابی ابزار اندازه گیری برای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی ایران

عباس عباس پور؛ محمد مجتبی زاده؛ احسان اکرادی

دوره 6، شماره 24 ، تیر 1395، ، صفحه 201-228

https://doi.org/10.22054/jem.2017.9490.1286

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ساخت، پایاسازی و اعتباریابی ابزار اندازه‌گیری برای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران انجام شده است. برای انجام این پژوهش، از روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی–مدل توسعه ابزار استفاده شده است. ابتدا در بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش نظریه زمینه ای و مصاحبه با 36 نفر از خبرگان آموزش عالی، پرسشنامه ای ...  بیشتر

تحلیل ساختاری روابط منابع اطلاعات خودکارآمدی، باورهای خودکارآمدی، هدف گذاری وخود تنظیمی با عملکرد ریاضی

جمال عبدالملکی؛ صابر عبدالملکی؛ سیده مریم حسینی لرگانی

دوره 7، شماره 26 ، دی 1395، ، صفحه 35-53

https://doi.org/10.22054/jem.2016.4021

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری روابط متغیرهای منابع اطلاعات خودکارآمدی، باورهای خودکارآمدی، هدف گذاری و خود تنظیمی با عملکرد ریاضی انجام شد. جامعه پژوهش کلیه دانش آموزان پایه نهم مقطع متوسطه اول شهرستان سنندج هستند که از این جامعه به شیوه تصادفی، نمونه ای به حجم 396 دانش آموز انتخاب گردید. ابزارپژوهش پرسشنامه های منابع اطلاعات خودکارآمدی ...  بیشتر

بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه هوش موفق

محمود نگهبان سلامی؛ ولی اله فرزاد؛ غلامرضا صرامی

دوره 4، شماره 15 ، فروردین 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه هوش موفق انجام گرفت. روش: حجم نمونه این پژوهش 500 دانش‌آموز (175 دختر و 325 پسر) بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از بین مدارس دولتی شهر کرج انتخاب شدند و به پرسشنامۀ هوش موفق پاسخ دادند. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفه‌های اصلی، علاوه بر ...  بیشتر

مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روان‌شناختی: پایایی، روایی و تحلیلی عاملی

محمدعلی بشارت

دوره 4، شماره 14 ، دی 1392، ، صفحه 147-168

چکیده
  زمینه: آماده‌سازی مقیاسی معتبر برای سنجش نیازهای بنیادین روان‌شناختی در جامعه ایرانی یکی از نیازهای پژوهشی محسوب می‌شود. هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روان‌شناختی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی بود. روش: 574 دانشجو (273 پسر، 311 دختر) از دانشگاه های شهر تهران به صورت داوطلب در ...  بیشتر

مقایسه شیوه های همترازسازی ناپارامتریک( بیز و سؤال پاسخ) با شیوه ‏های پارامتریک( کلاسیک و نمره واقعی نظریه سئوال ـ پاسخ)

شیرین رضوانی فر؛ فرزاد اسکندری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jem.2024.77858.3524

چکیده
  هدف کلی پژوهش حاضر، مقایسۀ روش‏های همترازسازی ناپارامتری (بیزی و سؤال ـ پاسخ) با روش‏های پارامتری (کلاسیک و سؤال ـ پاسخ) و تعیین اثر حجم نمونه و طول آزمون بر دقت نتایج همترازسازی بود. در این مطالعه، تأثیر سه عامل در شبیه‏سازی بررسی شد: حجم نمونه 500 و 2000 نفری؛ طول آزمون 30 و 60 سؤالی و میزان ناهمسانی توزیع توانایی افراد در دو فرم به صورت ...  بیشتر

ابر واژگان