دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
محل نشر ایران - تهران
ناشر دانشگاه علامه طباطبائی
شروع انتشار بهار 1389
وضعیت چاپ الکترونیکی و چاپی
درصد همانندجویی 15%
زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی)
هزینه انتشار بلی
نوع نشریه علمی
نوع داوری داوری بسته (حداقل 2 داور)
زمان داوری 9 هفته تا 6 ماه
-------------------------------
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 53
تعداد مقالات 436
تعداد نویسندگان 989
تعداد مشاهده مقاله 702,696
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 627,261
نسبت مشاهده بر مقاله 1611.69
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1438.67
-------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,453
تعداد مقالات رد شده 941
درصد عدم پذیرش 65
تعداد مقالات پذیرفته شده 291
درصد پذیرش 20
زمان پذیرش (روز) 401
تعداد پایگاه های نمایه شده 13
تعداد داوران 146

نشریه اندازه­ گیری تربیتی یک نشریه با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث اندازه­ گیری تربیتی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه اندازه ­گیری انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند می باشد. به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. نشریه اندازه ­گیری تربیتی به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می شود. نشریه با همکاری انجمن روان شناسی تربیتی ایران (با رتبه A) منتشر می‌شود. نشریه مبلغ دو میلیون ریال بابت جبران بخشی از هزینه داوری دریافت می کند و در صورت پذیرفته شدن مقاله مبلغ چهار میلیون ریال بابت بخشی از هزینه‌های پردازش مقالات از نویسندگان دریافت میگردد، مابقی هزینه‌ها از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود. "این نشریه سرقت علمی و ادبی را با استفاده از نرم افزارهای مشابه یاب بررسی و با آن مقابله می کند"

ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی مقیاس تاب‌آوری نوجوان

زهرا فاتحی پیکانی؛ حسین ابراهیمی مقدم؛ هائیده صابری

دوره 14، شماره 53 ، مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2023.69310.3392

چکیده
  این پژوهش با هدف تحلیل ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی مقیاس تاب‌آوری نوجوان (اُشیو، ناکایا، کانیکو و ناگامنی، 2002) در بین گروهی از نوجوانان دختر انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر، 486 نوجوان دختر که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، به مقیاس تاب‌آوری نوجوان (اُشیو و همکاران، 2002)، مقیاس ذهن‌آگاهی نوجوان و بزرگسال (دارتمن، گلاب، ...  بیشتر

ویژگی های روان سنجی مقیاس درگیری در بحث کلاسی دانشجویان

سیده خدیجه امیریان؛ منصوره حاج حسینی؛ مینا نظامی؛ سیمین ابراهیمی

دوره 14، شماره 53 ، مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2023.67395.3366

چکیده
  هدف پژوهش حاضر رواسازی مقیاس درگیری در بحث کلاسی در دانشجویان دانشگاه تهران بود. مقیاس درگیری در بحث کلاسی، بحث را در قالب یک پرسش و پاسخ گروهی مفهوم سازی می کند که مستلزم ادراک از جو کلی یک کلاس و مشارکت افرادی است که درگیری دیگران را ارتقا می بخشند. این مقیاس، رفتار و تجارب افراد کلاس را در قالب چهار بعد اندازه گیری مهارت ها، اعتماد ...  بیشتر

تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی پایه هفتم، از منظر فرآیند ساخت مفهوم متغیر و عبارت های جبری

نسیم اصغری؛ فاطمه الزهرا حیدری

دوره 14، شماره 53 ، مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2023.44711.1941

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نحوه ساخت مفهوم متغیر و عبارت های جبری، در کتاب درسی ریاضی پایه هفتم، بر اساس نظریه های ساخت مفهوم اسفارد(1991) و گری و تال (1994) است. این تحقیق، با رویکرد تفسیری از نوع کیفی است. روش مورد استفاده، روش تحلیل محتوا است. از نظر هدف در گروه تحقیقات کاربردی و از نظر جمع آوری و کنترل متغیرها در گروه تحقیقات غیر آزمایشی ...  بیشتر

.ابزار خودگزارشی، گزارش والدین و نوجوانان برنامه تقویت بنیان خانواده (10-14): ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی

سعید اکبری زردخانه؛ سید عین الله طیموری فرد؛ بهاره السادات حیدریه زاده

دوره 14، شماره 53 ، مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2023.70390.3407

چکیده
  با توجه به اهمیت ارزیابی برنامه‌های توانمندسازی نوجوانان و خانواده‌ها با استفاده از ابزارهای مناسب، هدف پژوهش حاضر تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی ابزار خودگزارشی و گزارش والدین و معلمان برنامه تقویت خانواده (14-10) بود. پژوهش حاضر از حیث هدف پژوهش کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها ازنوع پیمایشی-توصیفی بود. جامعه‌ی آماری، ...  بیشتر

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه جهت‌گیری مثبت نسبت به مدرسه

ملیحه احمدی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 14، شماره 53 ، مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2024.49382.1996

چکیده
  هدف از این پژوهش، ساخت و اعتباریابی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه‌ای برای اندازه‌گیری جهت‌گیری مثبت دانش‌آموزان نسبت به مدرسه، بود . روش: پرسشنامه60 سؤالی با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان روانشناسی تربیتی تهیه شد. برای تعیین قابل فهم بودن و بررسی روایی و پایایی، پرسشنامه توسط 30 دانش‌آموز تکمیل شد و3 سؤال، به دلیل مبهم بودن ...  بیشتر

تهیه چک لیست مفاهیم پیش هز عدد در کودکان 5 تا 6 ساله و ویژگی های روانسنجی آن

فرانک مرادی ضمیر؛ مهناز استکی

دوره 14، شماره 53 ، مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2024.65391.3336

چکیده
  پژوهش حاضربا هدف طراحی چک لیست مفاهیم پیش از عدد درکودکان 5تا6ساله و بررسی ویژگی های روانسنجی آن انجام شد.برای ساخت این ابزار از منابع کتابخانه ای یا تحلیل اسنادی استفاده شد. چک لیست شامل 66 سوال که 5 مولفه ی (طبقه بندی،ردیف کردن،نگهداری ذهنی،هندسه ،تشخیص شبا هت ها وتفاوت ها)،که مفاهیم پیش از عدد را در سطوح مختلف از قبیل(حواس پنج گانه ...  بیشتر

تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج

اکبر مومنی راد

دوره 4، شماره 14 ، دی 1392، ، صفحه 187-222

چکیده
  با توجه به اینکه در عمده روش‌های کیفی از تحلیل محتوای کیفی استفاده می‌شود، با این حال هنوز توضیحی روشن از این روش وجود ندارد. در این مقاله روش تحلیل محتوای کیفی در بستر روش‌های پژوهش کیفی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این روش در برابر تحلیل محتوای کمی قرار می‌گیرد و بیشتر از شمارش کلمات و اصطلاحات آشکار متن، با الگوها و مضامین نهان متون ...  بیشتر

ساخت، پایاسازی و اعتباریابی ابزار اندازه گیری برای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی ایران

عباس عباس پور؛ محمد مجتبی زاده؛ احسان اکرادی

دوره 6، شماره 24 ، تیر 1395، ، صفحه 201-228

https://doi.org/10.22054/jem.2017.9490.1286

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ساخت، پایاسازی و اعتباریابی ابزار اندازه‌گیری برای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران انجام شده است. برای انجام این پژوهش، از روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی–مدل توسعه ابزار استفاده شده است. ابتدا در بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش نظریه زمینه ای و مصاحبه با 36 نفر از خبرگان آموزش عالی، پرسشنامه ای ...  بیشتر

تحلیل ساختاری روابط منابع اطلاعات خودکارآمدی، باورهای خودکارآمدی، هدف گذاری وخود تنظیمی با عملکرد ریاضی

جمال عبدالملکی؛ صابر عبدالملکی؛ سیده مریم حسینی لرگانی

دوره 7، شماره 26 ، دی 1395، ، صفحه 35-53

https://doi.org/10.22054/jem.2016.4021

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری روابط متغیرهای منابع اطلاعات خودکارآمدی، باورهای خودکارآمدی، هدف گذاری و خود تنظیمی با عملکرد ریاضی انجام شد. جامعه پژوهش کلیه دانش آموزان پایه نهم مقطع متوسطه اول شهرستان سنندج هستند که از این جامعه به شیوه تصادفی، نمونه ای به حجم 396 دانش آموز انتخاب گردید. ابزارپژوهش پرسشنامه های منابع اطلاعات خودکارآمدی ...  بیشتر

بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه هوش موفق

محمود نگهبان سلامی؛ ولی اله فرزاد؛ غلامرضا صرامی

دوره 4، شماره 15 ، فروردین 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه هوش موفق انجام گرفت. روش: حجم نمونه این پژوهش 500 دانش‌آموز (175 دختر و 325 پسر) بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از بین مدارس دولتی شهر کرج انتخاب شدند و به پرسشنامۀ هوش موفق پاسخ دادند. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفه‌های اصلی، علاوه بر ...  بیشتر

مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روان‌شناختی: پایایی، روایی و تحلیلی عاملی

محمدعلی بشارت

دوره 4، شماره 14 ، دی 1392، ، صفحه 147-168

چکیده
  زمینه: آماده‌سازی مقیاسی معتبر برای سنجش نیازهای بنیادین روان‌شناختی در جامعه ایرانی یکی از نیازهای پژوهشی محسوب می‌شود. هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روان‌شناختی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی بود. روش: 574 دانشجو (273 پسر، 311 دختر) از دانشگاه های شهر تهران به صورت داوطلب در ...  بیشتر

مخاطره الگوریتم متروپلیس هستینگز روبینز مونرو در مدل‌های چندارزشی چند‌بعدی نظریه سوال پاسخ با در نظر گرفتن نقش داده های گمشده

مهدی مولایی یساولی؛ علی دلاور؛ محمد عسگری؛ جلیل یونسی؛ وحید رضایی تبار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2023.65417.3334

چکیده
  کارایی و سوگیری برآورد پارامترها، در اندازه گیری های علوم رفتاری یکی از مهمترین موضوعات روانسنجی است. وجود الگوریتم های گوناگون مانند MHRM و کاربرد آنها در آزمون‌های دارای داده گمشده، یکی از چالش‌های موجود در حوزه مدل های نظریه سوال پاسخ است. هدف این پژوهش بررسی مخاطره الگوریتم MHRM در مدل های چند بعدی نظریه سوال پاسخ در داده‌های چند ...  بیشتر

بررسی ‌ویژگی‌های روانسنجی مقیاس پاسخ به طرد جنسی(RSRS) در زنان متأهل

عباس امان الهی؛ مسعود رضازاده؛ معصومه احمدی؛ لاله صنوبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2024.66640.3432

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس پاسخ به طرد جنسی در زنان متآهل شهر اردبیل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را تمام زنان متأهل شهر اردبیل تشکیل دادند. از میان جامعه آماری به تعداد ۲۱۴ نفر به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت انفرادی به مقیاس طرد جنسی پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همسانی درونی و تحلیل ...  بیشتر

ارزیابی روانی گفتار آزمون دهندگان فارسی آموز خارجی: نقش تکرار و خطای شروع در سطوح مختلف بسندگی زبان فارسی

معصومه استاجی؛ رضا مراد صحرایی؛ منیره شهباز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2024.73106.3454

چکیده
  پژوهش حاضر با استفاده از دادههای شفاهی آزمونگر-آزموندهنده، یکی از سه وجه کلان روانی در انگارۀ اسکهان (2003؛ 2009)، یعنی روانی اصلاح، را در سطوح مختلف بسندگی اندازهگیری کردهاست. در این انگاره، روانی سه وجه دارد که عبارتند از: روانی سرعت، روانی شکست، و روانی اصلاح. تاکنون هیچ پژوهشی با هدف اندازهگیری روانی گفتار آزموندهندگان فارسیآموز خارجی ...  بیشتر

ساخت و اعتباریابی مقیاس احساس تعلق دانشجویان به دانشگاه

هادی صمدیه؛ حسین کارشکی؛ سید امیر امین یزدی؛ الهه حجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2024.74464.3474

چکیده
  احساس تعلق به دانشگاه با جنبه‌های متعددی از سلامت روانی-اجتماعی دانشجویان ارتباط دارد. با این حال در مفهوم‌سازی و سنجش این سازه، ابهامات زیادی وجود دارد. اندک ابزارهای طراحی شده در حیطه آموزش عالی نیز بیشتر میزان احساس تعلق را می‌سنجند و اندازه‌گیری مؤلفه‌های تعلق به دانشگاه در مطالعات قبلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش ...  بیشتر

ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس منابع خودکارآمدی مشاوران مدرسه

سیمین حسینیان؛ سارا کریمی؛ فائزه پیمان پاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2024.70934.3411

چکیده
  مقیاس منابع خودکارآمدی مشاوره (SCSE-M) یک مقیاس خودگزارشی برای سنجش خودکارآمدی است که با 25 ماده بر نحوه عملکرد مشاوران تمرکز دارد بااین‌حال این مقیاس تاکنون در جامعه ایرانی مورد بررسی قرار نگرفته و ویژگی روان‌سنجی آن برآورده نشده است. هدف از پژوهش حاضر در مرحله اول ترجمه این مقیاس از زبان انگلیسی به زبان فارسی و سپس تعیین ویژگی‌های ...  بیشتر

بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس انگیزه خواندن (RMQ) در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

مجتبی خلیلی زارچی؛ منیژه شهنی ییلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2024.72294.3442

چکیده
  چکیده این پژوهش با هدف بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه انگیزه خواندن انجام شده. طرح پژوهش حاضر در زمره پژوهش‌های پیمایشی و توسعه ابزار به شمار می‌آید. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان یزد بود. شرکت کنندگان شامل یک گروه نمونه 300 نفری از دانش آموزان پایه ششم شهر یزد سال تحصیلی 1401-1400 بود که با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

کاربرد مدل های زمان-پاسخ در سنجش توانایی استدلال کمّی کودکان

قاسم کشاورز گرامی؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ جلیل یونسی؛ علی دلاور؛ زهرا رضایی قهرودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2024.72326.3444

چکیده
  زمان پاسخ که گاهی به صورت آزمونهای با محدودیت زمانی، گاهی به شکل ضمنی مانند آزمون سرعتی و گاهی به‌ عنوان متغیر اصلی اندازه‌گیری می‌شود، همواره در سنجش توانایی مورد توجه بوده است. بنابراین، این مطالعه به دنبال بررسی کاربرد مدل زمان-پاسخ در سنجش توانایی شناختی استدلال کمّی کودکان است. برای دستیابی به این هدف نمونه‌ای شامل 502 کودک ...  بیشتر

بررسی و انطباق ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه کوتاه راهبردهای مقابله‌ موقعیتی در دانشجویان

سیدعلی شریفی فرد؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ گلناز علی بابایی؛ صفدر نبی زاده؛ زهرا جاودان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2024.72550.3448

چکیده
  با توجه به اهمیت راهبردهای مقابله‌ای و تمایل پاسخ‌دهندگان و پژوهشگران به فرم‌های کوتاه‌ و جامع، در پژوهش حاضر به بررسی و انطباق ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه کوتاه راهبردهای مقابله‌ی موقعیتی پرداخته شد. باتوجه ‌به اهداف و موضوع، روش این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات تحلیل عاملی است. جامعه آماری، تمامی دانشجویان دانشگاه‌های ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سنجش ارزش‌های اخلاقی در دانشجویان: رویکرد اخلاق سه‌ وجهی به روانشناسی اخلاق

سیده خدیجه امیریان؛ افصل السادات حسینی دهشیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2024.72645.3449

چکیده
  ارزش‌های اخلاقی موضوعی مورد علاقه برای پژوهشگران و عامه مردم است. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سنجش ارزش‌های اخلاقی (EVA) بود. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در سال 1401- 1400 در دانشگاه تهران بودند که 422 نفر از آن‌ها در پژوهش شرکت کردند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد. شرکت‌کنندگان به پرسشنامه‌های ...  بیشتر

بررسی کنش افتراقی سؤالات زبان انگلیسی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی نسبت به جنسیت به منظور مقایسه آزمون والد، آزمون نسبت درستنمایی و نسبت درستنمایی بازبینی‌شده در مدل تشخیصی شناختی

شعیب قاسمی؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ فرزاد اسکندری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2024.73600.3460

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه روشهای شناسایی کنش افتراقی سؤال در مدلهای تشخیصی شناختی بر روی سؤالات درس زبان انگلیسی آزمون کارشناسی ازشد مجموعه روانشناسی بر اساس جنسیت انجام شد. نمونه تحقیق شامل 2455 داوطلب زن و 919 داوطلب مرد بود که در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی سال 1396 شرکت کرده بودند. مدل تشخیصی شناختی G-DINA با داده‌ها برازش داده ...  بیشتر

فراتحلیل رابطه سبک های هویت و عملکرد تحصیلی

ابوالقاسم یعقوبی؛ محدثه بی تا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2024.74178.3467

چکیده
  پژوهش حاضر با روش فراتحلیل و با هدف ترکیب پژوهش‌های انجام شده در زمینه رابطه سبک‌های هویت و عملکرد تحصیلی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مطالعات در دسترس مرتبط بود که در فاصله سال‌های 1385 تا 1400 در داخل کشور انجام شده و در پایگاه‌های اطلاعاتی شامل جهاد دانشگاهی، نورمگز و مگیران در دسترس قرار داشت. یافته‌ها و اطلاعات موردنظر ...  بیشتر

مقیاس استحکام روانی نوجوانان: ویژگی‌های روانسنجی و رابطه‌ی آن با اهمالکاری و اضطراب

مجتبی بیرامی؛ پروین کدیور؛ مهدی عربزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2024.74210.3469

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس استحکام روانی نوجوانان مک گوئن و همکاران(2016) و آزمون رابطه‌ی آن با اهمالکاری تحصیلی، اضطراب فراگیر و اضطراب ریاضی در قالب تحلیل مسیر بود.نمونه آماری پژوهش شامل 455 نفر از دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر زنجان بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به‌صورت ...  بیشتر

مقایسه نتایج تحلیل سؤالات طیف لیکرت با نظریه کلاسیک آزمون و نظریه سؤال پاسخ

ریحانه رحیمی؛ ئاسو مجتهدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2023.71953.3431

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی سؤالات طیف لیکرت با دو ویکرد نظریه کلاسیک آزمون و نظریه سؤال پاسخ و قرار دادن نتایج این دو رویکرد در کنار یکدیگر و پاسخ به این سؤال "آیا نتایج این دو رویکرد همسو بوده یا اینکه در تضاد با یکدیگرند؟" است. روش پژوهش از نوع توصیفی و از حیث داده‌ها یک روش تحلیل ثانویه است. آزمودنی‌های مورد مطالعه در این پژوهش شامل 977 نفر ...  بیشتر

ابر واژگان