1. تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامة انرژی ذهنی ورزشی در نمونه ایرانی

معصومه پروانه؛ جلال دهقانی زاده؛ سهیلا شهبازی

دوره 11، شماره 44 ، تیر 1400، ، صفحه 117-141

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.58997.2151

چکیده
  پژوهش‌ها نشان داده‌اندکه انرژی ذهنی یک عامل مهم در بسیاری از حوزه‌ها از جمله عملکرد ورزشی است. بنابراین هدف از این پژوهش تعیین روایی و پایایی نسخة فارسی پرسشنامة انرژی ذهنی ورزشی بود. روش پژوهش، کاربردی و از نوع توسعه ابزار بود. جامعه آماری پژوهش کلیه ورزشکار زن و مرد شهر ارومیه در رشته‌های ورزشی متفاوت بودند که از این جامعه بر اساس ...  بیشتر

2. ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه درگیری پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی

یاسر گراوند؛ محمد کوهی؛ الهه سیدکابلی؛ احمد علیزاده

دوره 10، شماره 39 ، فروردین 1399، ، صفحه 83-104

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.46882.1978

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ساخت و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه درگیری پژوهشی دانشجویان انجام شد. روش پژوهش از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسلامی، علوم ورزشی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم اداری و اقتصادی) به تعداد 3199 نفر بود ...  بیشتر

3. ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه هیجان‌های تدریس دانشگاهی

محمد کوهی؛ یاسر گراوند؛ عباس قاسم زاده؛ احسان عباسی جوشقان

دوره 9، شماره 35 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 55-74

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.36336.1835

چکیده
  هیجان‌ها به‌طور بالقوه در هر جنبه‌ای از فرایند تدریس و یادگیری دخیل هستند و تدریس خوب با انواعی از هیجان‌های مثبت تحقق پیدا می‌کند. بنابراین درک ماهیت هیجان‌ها در محیط‌های آموزشی ضروری است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه هیجان‌های تدریس تریگول (2012) بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه پژوهشی ...  بیشتر

4. بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تحول دیداری - فضایی در کودکان پیش از دبستان شهر مشهد

شیوا زارع زاده خیبری؛ سید امیر امین یزدی؛ شهربانو عالی؛ حسین کارشکی

دوره 9، شماره 35 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 191-212

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.37779.1857

چکیده
  تحول دیداری-فضایی یکی از مهم‌ترین بنیان‌های تحول است که نقش عملکرد اولیه‌ی تمام یادگیری‌ها و ارتباطات را بازی می‌کند و بازنمایی‌های ذهنی راجع به دنیای بیرون را شکل می‌دهد. از طرفی این تحول همزمان در بردارنده ی اطلاعات فضایی است و کلیه‌ی حرکات را در فضا جهت می‌دهد. سنجش این تحول و ابعاد مختلف آن طی سال‌های ابتدایی زندگی بسیار ...  بیشتر

5. بررسی تحلیل عاملی تأییدی، اعتبار و روایی مقیاس خودکارآمدی اجتماعی در دانشجویان

برزو امیرپور؛ افسانه شهبازی راد

دوره 8، شماره 30 ، اسفند 1396، ، صفحه 47-60

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.25020.1612

چکیده
  زمینه:خودکارآمدی به عنوان یک عامل مهم در خودپنداره، نظریات انگیزشی و رفتارهای مرتبط با سلامتی در نظر گرفته شده است. هدف:این مطالعه با هدف بررسی تحلیل عاملی تأییدی، اعتبار و روایی مقیاس خودکارآمدی اجتماعی در دانشجویان ایرانی صورت گرفته است. روش:این مطالعه همبستگی از نوع اعتبارسنجی بود که پرسشنامه‌های خودکارآمدی اجتماعی گریو و همکاران ...  بیشتر

6. هنجاریابی پرسشنامه اسناد خطای گودجانسون تجدید نظر شده در بین جمعیت خلافکاری تهران

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ حمید پورشریفی؛ مرتضی عندلیب کورایم

دوره 6، شماره 24 ، تیر 1395، ، صفحه 123-144

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.13251.1377

چکیده
  زمینه: انسان همواره سعی در تبیین رفتارهای خود دارد، لذا همانند همه رفتارهای دیگر خود، سعی در تبیین رفتارهای بزهکارانه و جنایت‌کارانه خود دارند. هدف: بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی نسخه تجدید نظر شده‌ی پرسشنامه اسناد خطای گودجانسون (GBAI-R) انجام شده است. روش: بدین منظور با استفاده از یک طرح توصیفی-مقطعی، از بین مددجویان ندامتگاه ...  بیشتر

7. ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری در دانش آموزان ایرانی

ندا افشاریان؛ فریبرز درتاج

دوره 6، شماره 23 ، فروردین 1395، ، صفحه 23-43

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.11267.1327

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون روایی عاملی پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) در گروهی از دانش‌آموزان ایرانی انجام شد. روش: جامعۀ آماری، همۀ دانش‌آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر تهران در رشتۀ علوم انسانی بودند. 337 دانش‌آموز (172 پسر و 165 دختر) پس از انتخاب به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، به پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی ...  بیشتر

8. بررسی اعتبار و ساختار عاملی نسخه فارسی سیاهه خودشیفتگی آسیب شناختی

ملیحه ترشابی؛ کاظم رسول زاده طباطبایی؛ محمد علی بشارت؛ علی عسگری

دوره 6، شماره 22 ، دی 1394، ، صفحه 115-134

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.4017

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضرتعیین اعتبار و روایی نسخه فارسی سیاهه خود شیفتگی آسیب شناختی بود. روش: در این پژوهش توصیفی، 682 دانشجو (292زن، 390مرد) به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از میان دانشگاه های مختلف شهر تهران انتخاب شدند و سیاهه خود شیفتگی آسیب شناختی بر روی آن ها اجرا شد. جهت تعیین اعتبار و روایی سیاهه خود شیفتگی آسیب شناختی، روش آلفای ...  بیشتر

9. بررسی ساختار عاملی نسخه فارسی پرسشنامه حالت- صفت بیان خشم کودک و نوجوان (STAXI-2 C/A) در جمعیت ایرانی

اعظم برآبادی؛ لیلا حیدری نسب؛ مریم مقدسین

دوره 5، شماره 20 ، تیر 1394، ، صفحه 1-29

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1795

چکیده
  هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی پرسشنامه صفت- حالت و بیان خشم کودکان و نوجوانان (STAXI-2 C/A) است. این پرسشنامه بر روی دانش آموزان 12 تا 17 ساله ایرانی مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از این‌که پرسشنامه به زبان فارسی ترجمه شد، برای اطمینان از صحت ترجمه آن، دوباره به زبان اصلی برگردانده شد. پس از اطمینان و تأیید ترجمه، این پرسشنامه. بر ...  بیشتر

10. رواسازی، اعتباریابی و تحلیل عاملی مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس در مقطع متوسطه

حمیده پاک مهر؛ فاطمه میردورقی؛ علی غنایی چمن آباد؛ مرتضی کرمی

دوره 3، شماره 11 ، فروردین 1392، ، صفحه 33-54

چکیده
  زمینه: اهمیت گرایش به تفکر انتقادی در نظام آموزشی و برنامه‌های درسی در سطوح قبل از آموزش عالی ضرورت وجود ابزاری با فرم کوتاه جهت سنجش این سازه را نشان می‌دهد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی، اعتبار و ساختار عاملی پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس (2003) در دانش‌آموزان مقطع متوسطه صورت گرفت.  روش: در این پژوهش توصیفی پیمایشی، ...  بیشتر

11. اعتبار و روایی سازه پرسشنامه تشخیصی ADHD بزرگسالان (CAARS–S:SV)

مریم مقدسین؛ محمدرضا فلسفی نژاد

دوره 3، شماره 10 ، دی 1391، ، صفحه 103-138

چکیده
  دو موضوع مهم در اندازه‌گیری متغیرها، در علوم رفتاری و شناختی وجود دارد که عبارت‌اند از: 1) اندازه‌گیری: متغیرهای مشاهده شده چه چیزی را، اندازه می‌گیرند؟ و چگونه می‌توان روایی و اعتبار اندازه‌گیری‌های انجام شده را مشخص کرد؟. 2). روابط علّت و معلولی بین متغیرها: چگونه می‌توان روابط علّت و معلولی پیچیده بین متغیرهایی که مستقیماً قابل ...  بیشتر

12. ساختار عاملی مقیاس باورهای معرفت شناختی شومر

سیدعلی خالقی نژاد؛ محمدعلی بشارت؛ عنایت اله زمانپور

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1390، ، صفحه 1-32

چکیده
  زمینه: از مباحث مهم در فرایند یادگیری، باورهای معرفت شناختی افراد است. این باورهای به فهم افراد، چگونگی بدست آوردن، اعتبار از دانش و برداشت افراد از توانایی و سرعت برای به دست آوردن دانش مرتبط است. هدف: این پژوهش با هدف تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی مقیاس باورهای معرفت شناختی شومر برای دانش‏آموزان ایرانی انجام شد. روش: روش پژوهش از ...  بیشتر

13. بررسی مشخصه‏ های روان‏سنجی آزمون اضطراب امتحان در دانشجویان

داوود معنوی پور

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1390، ، صفحه 1-17

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین ویژگی‏های روان‏سنجی مقیاس اضطراب امتحان بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه ‎الزهرا در سال تحصیلی 90-89 بود. با استفاده از روش نمونه‏گیری داوطلبانه تعداد 200 نفر از دانشجویان به آزمون اضطراب امتحان پاسخ دادند. ابزار پژوهش آزمون اضطراب امتحان فریدمن و جاکوب بود. ضریب پایایی آزمون با آلفای کروناخ 91/0 ...  بیشتر

14. مطالعۀ تغییرناپذیری ساختار عاملی مقیاس نگرش ریاضی فنما- شرمن در دانش‏آموزان دبیرستانی دو زبانه ایرانی

ناصر شیریگی؛ آزاد همتی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1389، ، صفحه 49-73

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تغییرناپذیری ساختار عاملی مقیاس نگرش ریاضی فنما-شرمن، با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی (CFA) انجام گرفته است. بدین منظور از بین جامعۀ دانش‏آموزان پسر دوزبانۀ مقطع اول دبیرستان دو شهر تبریز و سنندج، با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای تصادفی، 450  نفر انتخاب شده‏اند. به دلیل اینکه مقیاس 108 سوالی است، احتمال کمی ...  بیشتر