ساخت و اعتباریابی مقیاس اخلاق نوجوانان ایرانی

مرضیه ساویز؛ الهه حجازی؛ کیوان صالحی؛ غلامعلی افروز

دوره 11، شماره 43 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-43

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2022.47440.1969

چکیده
  سنجش اصولی اخلاق با استفاده از ابزارهای معتبر و مناسب بافت وحساس به فرهنگ هر جامعه، همواره مورد توجه روان‌شناسان بوده است. هدف اصلی این پژوهش ساخت و اعتباریابی ابزاری برای سنجش اخلاق از منظر نوجوانان ایرانی بود. روش پژوهش، آمیخته از نوع اکتشافی و مدل تدوین ابزار بود. میدان پژوهش در بخش کیفی کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تاب‌آوری شناختی در نمونه‌ای از جامعه ایرانی

سیده اسماء حسینی؛ حنانه محمدی؛ زینب سعادت

دوره 11، شماره 42 ، دی 1399، ، صفحه 125-150

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.57320.2113

چکیده
  تاب‌آوری به عنوان فرایند سازگاری مثبت در مواجهه با منابع قابل توجه استرس، دارای انواعی است و یکی از انواع آن که جدیداً مورد توجه قرار گرفته است، تاب‌آوری شناختی است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس تاب‌آوری شناختی (CRS) در نمونه‌ای از جامعه ایرانی بود. جهت انجام پژوهش، ابتدا کار ترجمه و بازترجمه نسخه ...  بیشتر

"بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش- پنجم"

ابوالفضل کرمی؛ رعنا کرمی؛ علی علیپور

دوره 11، شماره 41 ، مهر 1399، ، صفحه 97-125

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.51727.2036

چکیده
  چکیده:این پژوهش با هدف اعتبار سنجی مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش پنجم برای کودکان 6 تا 16 ساله ایرانی انجام شد. با توجه به آمار دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در دوره ابتدایی و دوره اول دبیرستان، 1200 نفر به عنوان نمونه پژوهش به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد، ابزار انداره‌گیری مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش پنجم و مقیاس هوشی کودکان ...  بیشتر

ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی تحصیلی در نوجوانان

نسیبه زارعی منوجان؛ مسعود حسینچاری؛ بهرام جوکار؛ راضیه شیخ الاسلامی

دوره 10، شماره 40 ، تیر 1399، ، صفحه 31-53

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.49790.2005

چکیده
  یکی از نیازهای حیاتی دانش‌آموزان برای ورود به مراحل بعدی زندگی، کسب سرمایه روان‌شناختی تحصیلی در مدرسه است؛ سرمایه‌ای که ورود آنان را به اجتماع سازمانی و دانشگاهی تسهیل کند. با توجه به اهمیت سرمایه روان‌شناختی در حیطه تحصیلی و محیط‌های آموزشی و نبود یک ابزار روا و پایا برای سنجش آن در دوران دبیرستان، پژوهش حاضر در راستای پر کردن ...  بیشتر

رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه خودشیفتگی در فضای مجازی (ONPI) در نمونه ایرانی

محمد عسگری؛ اعظم کلائی؛ سیده مریم پورموسوی

دوره 10، شماره 40 ، تیر 1399، ، صفحه 227-246

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.50635.2018

چکیده
  هدف از این پژوهش رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه خودشیفتگی در فضای مجازی (ONPI) در نمونه ایرانی بود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش‌شناسی در زمره پژوهش‌های توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد 18 تا 50 ساله فعال در فضای مجازی ساکن شهر تهران در سال 1398 بود. جهت نمونه‌گیری تعداد 400 نفر (200 زن و 200 مرد) با استفاده ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه مشکلات رشدی - رفتاری ( FTF 5-15) درکودکان 5 تا 15 سال ایرانی

کریم عبدالمحمدی؛ فرهاد غدیری صورمان آبادی؛ خوشدوی ابراهیم زاده؛ امیر علیزاده؛ مصطفی زارعان؛ فهیمه نورافکن

دوره 10، شماره 39 ، فروردین 1399، ، صفحه 1-15

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.44493.1939

چکیده
  با توجه به گستردگی مشکلات رشدی - رفتاری ، پرسشنامه‌های موجود جنبه های محدودی از این مشکلات را ارزیابی می‌نمایند. پرسشنامه مشکلات رشدی - رفتاری (FTF) نسبت به سایر ابزارها جامعیت بیشتری دارد و با یک نگاه جامع نسبت به این مشکلات ساخته شده‌است. هدف از پژوهش حاضر، اعتبارسنجی این پرسشنامه در جامعه ایرانی می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی ...  بیشتر

ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه درگیری پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی

یاسر گراوند؛ محمد کوهی؛ الهه سیدکابلی؛ احمد علیزاده

دوره 10، شماره 39 ، فروردین 1399، ، صفحه 83-104

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.46882.1978

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ساخت و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه درگیری پژوهشی دانشجویان انجام شد. روش پژوهش از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسلامی، علوم ورزشی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم اداری و اقتصادی) به تعداد 3199 نفر بود ...  بیشتر

بررسی ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه مقیاس خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی

کامران شیوندی؛ یاسر ازاد فارسانی؛ موسی ریاحی

دوره 9، شماره 36 ، شهریور 1398، ، صفحه 49-64

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.38390.1869

چکیده
  چکیده خودکارآمدی ، یکی از سازه های مهم در نظریه ی شناختی- اجتماعی بندورا است و به معنی اطمینان و باور فرد نسبت به توانایی های خود در کنترل افکار، احساس ها، فعالیت ها و نیز عملکرد موثر او در موقعیت های استرس زاست. این پژوهش با هدف بررسی ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی(روایی و پایایی) مقیاس کوتاه خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی میان دانشجویان ...  بیشتر

ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی هگزاکو-24 سؤالی در دانشجویان

سجاد بشرپور؛ مینا طاهری فرد؛ گلاویژ محمدی

دوره 9، شماره 36 ، شهریور 1398، ، صفحه 65-89

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.4956.1158

چکیده
  زمینه: در دو دهه اخیر بیان شده است که مدل شش عامل شخصیت (هگزاکو) تبیین کاملی از ساختار شخصیت ارائه می‌دهد؛ لذا ساخت و اعتباریابی پرسشنامه‌های هگزاکو در پژوهشهای رفتاری از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسش‌نامه شخصیتی هگزاکو در دانشجویان انجام گرفت. روش: کلیه‌ دانشجویان ...  بیشتر

ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس‌ باجگیری عاطفی

ذبیح اله عباس پور؛ عباس امان الهی؛ عسگر چوبداری

دوره 9، شماره 36 ، شهریور 1398، ، صفحه 183-200

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.44909.1944

چکیده
  باجگیری عاطفی شکلی از دستکاری کردن شدید دیگران است، به طوری که اگر خواسته‌های یک فرد در رابطه صمیمانه برآورده نشود، به طور مستقیم و غیر مستقیم از تهدید استفاده می‌کند تا طرف مقابل را تنبیه کند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس باجگیری عاطفی (EB) شامل روایی سازه، روایی همگرا و همسانی درونی بود. روش تحقیق از نوع پیمایشی ...  بیشتر

ویژگی های روان سنجی پرسشنامه مدیریت تعارض در دبیرستان

فزوزان باغبان زاده؛ مرتضی امیدیان؛ غلالمحسین مکتبی

دوره 9، شماره 34 ، اسفند 1397، ، صفحه 47-65

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.33090.1770

چکیده
  زدبیرستان مکانی است که در آن نوجوانانی با روابطی پیچیده در حال تعامل با هم‌سالانشان هستند؛ این وضعیت وجود تعارض را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در مطالعه حاضر، تعارض دانش آموزان به‌عنوان حالتی از رفتارها یا اهداف ناسازگار و تنش زا بین دانش آموزان با ارزش ها، سبک های ارتباطی و دیدگاه های مختلف تعریف می شود. در چنین شرایطی مهارت‌های اجتماعی، ...  بیشتر

ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا

الهام اتحادی؛ حمید رحیمیان؛ عصمت مومنی؛ بهرام صالح صدق پور

دوره 9، شماره 34 ، اسفند 1397، ، صفحه 67-90

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.21425.1525

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ساخت و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه مدیریت دانش در بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های دولتی تهران بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران با حجم 300 نفر در سال تحصیلی 1396-1395 بود. ابتدا بامطالعه ادبیات پژوهش، به ...  بیشتر

ویژگی‌های روان سنجی مقیاس تجارب تجزیه ای و همبستگی آن با افکار خودکشی و صفات بیمارگون شخصیت در بیماران افسرده

حمید کارگر برزی؛ احمد کربلایی محمد میگونی؛ حامد برماس؛ صادق تقی لو

دوره 9، شماره 34 ، اسفند 1397، ، صفحه 115-131

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.21744.1533

چکیده
  چکیده هدف: هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی گرایش به ارتباط قبل از ازدواج براساس سبک های زندگی و میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در بین دانشجویان بود. روش: روش پژوهش حاضر، همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی که در سال تحصیلی1394-1393 مشغول به تحصیل بودند. تعداد 374 نفر ...  بیشتر

ساختار عاملی و روایی مقیاس خودانتقادی/خوداعتمادی در بین معلمان

ابوطالب سعادتی؛ سعید مذبوحی؛ شهناز مرزی

دوره 9، شماره 34 ، اسفند 1397، ، صفحه 133-147

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.20805.1520

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارزشیابی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس خودانتقادی/ اعتماد به خود در معلمان زن و مرد بود. پژوهش حاضر یک پژوهش اعتباریابی بود. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 444 معلم بود که از میان معلمان دوره دوم مقطع متوسطه شهر بجنورد در سال تحصیلی 95-1394 با روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این ...  بیشتر

ساخت و اعتباریابی مقیاس نگرش به زمان در نوجوانان

هیمن خضری آذر؛ معصومه مقیمی فیروزآباد؛ مهرناز ثانی؛ مسعود غلامعلی لواسانی

دوره 9، شماره 34 ، اسفند 1397، ، صفحه 149-171

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.33976.1790

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ساخت ابزاری برای اندازه‌گیری نگرش به زمان در میان نوجوانان ایرانی بوده است. به همین منظور دو مطالعه جهت ساخت و اعتباریابی مقیاس نگرش به زمان انجام شد. در مطالعه اول برای شناسایی ابعاد نگرش به زمان و ساخت ابزار از روش کیفی و طرح نظریه برخاسته از داده بنیاد استفاده شد. شرکت‌کنندگان در مطالعه اول 45 نفر (23 پسر و 22 دختر) بین ...  بیشتر

ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسش‌نامة تصویرسازی حرکتی- 3 نوجوانان

بهروز اکبرزاده؛ احسان زارعیان؛ الهه سیاوشی؛ سودابه مقدم

دوره 9، شماره 33 ، آبان 1397، ، صفحه 125-153

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.35904.1828

چکیده
  ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسش‌نامة تصویرسازی حرکتی- 3 نوجوانان چکیده هدف تحقیق حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسش‌نامة تصویرسازی حرکتی-3 نوجوانان بود. بدین منظور ابتدا نسخه اصلی ترجمه و با روش استاندارد پس‌رو- پیش‌رو مورد بررسی و تایید قرارگرفت، سپس 220 ورزشکار نوجوان (120 دختر، 100 پسر) که در سالن‌های ورزشی شهرستان ...  بیشتر

ساخت و اعتباریابی مقیاس والد آزاری (پسر-مادر)

ذبیح اله عباس پور؛ فیض اله پورسردار؛ زهرا قنبری؛ شیوا شاهوری؛ افروز شادفر

دوره 8، شماره 31 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 33-46

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.25002.1611

چکیده
  به نظر می‌رسد والد آزاری، پرخاشگری و خشونت نسبت به والدین از پدیده‌های نا آشکار رایج در حوزه آسیب شناسی خانواده هستند. هدف اصلی این پژوهش ساخت و اعتباریابی مقیاس والد آزاری (پسر-مادر) شامل روایی سازه، روایی همگرا و همسانی درونی بود. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مادران دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر اهواز ...  بیشتر

بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس اصالت در رابطه(AIRS) و بررسی رابطه آن با ترس از صمیمیت و رضایت زناشویی

نادر کریمیان؛ یوسف کریمی؛ بختیار ملکاری

دوره 8، شماره 31 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 167-190

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.24145.1592

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس اصالت در رابطه(AIRS) و بررسی رابطه اصالت رابطه و ترس از صمیمت با رضایت از رابطه افراد متاهل بود. این پرسشنامه دارای 37 ماده میباشد و سال 2006 توسط لوپز و رایس ساخته شد. روش: جامعه مورد بررسی کارمندان متاهل شهر سنندج بودند. که از میان آنها و به روش خوشه ای چند مرحله ای نمونه ای به حجم 402 نفر(195 ...  بیشتر

بررسی تحلیل عاملی تأییدی، اعتبار و روایی مقیاس خودکارآمدی اجتماعی در دانشجویان

برزو امیرپور؛ افسانه شهبازی راد

دوره 8، شماره 30 ، اسفند 1396، ، صفحه 47-60

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.25020.1612

چکیده
  زمینه:خودکارآمدی به عنوان یک عامل مهم در خودپنداره، نظریات انگیزشی و رفتارهای مرتبط با سلامتی در نظر گرفته شده است. هدف:این مطالعه با هدف بررسی تحلیل عاملی تأییدی، اعتبار و روایی مقیاس خودکارآمدی اجتماعی در دانشجویان ایرانی صورت گرفته است. روش:این مطالعه همبستگی از نوع اعتبارسنجی بود که پرسشنامه‌های خودکارآمدی اجتماعی گریو و همکاران ...  بیشتر

ویژگی‌های روانسنجی پرسش‌نامه خوش بینی علمی مدرسه و ارتباط آن با خوش بینی علمی دانش‌آموز، خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت در میان دانش‌آموزان شهر اردبیل

سمیه بخشی پریخانی؛ مسعود گرامی پور؛ صادق حامدی نسب

دوره 8، شماره 29 ، آبان 1396، ، صفحه 23-46

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.20290.1498

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه خوش‌بینی علمی مدرسه هوی و همکاران (2008) در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه انجام گرفت. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه بود. نمونه مورد بررسی 350 دانش‌آموز (200 پسر و 150 دختر) بود که از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه-ای ...  بیشتر

ویژگی های روان سنجی مقیاس هوش هیجانی صفت- فرم کودکان : ساختار عاملی، پایایی، روایی

مهسا ناظمی مقدم؛ پروین کدیور؛ مهدی عرب زاده

دوره 7، شماره 27 ، فروردین 1396، ، صفحه 65-81

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.10425.1311

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های روان سنجی پرسش نامۀ هوش هیجانی صفتی – فرم کودکان، شامل پایایی, روایی و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی ، به منظورآماده سازی آزمون برای پژوهش های تربیتی انجام شده است. حجم نمونه این پژوهش 343 دانش آموز ابتدایی پسر بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین مدارس دولتی شهر تهران و مشهد انتخاب شدند ...  بیشتر

بررسی شاخص‌های روانسنجی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف در دانش‌آموزان دبیرستانی مدارس تیزهوشان: پایایی، روایی و ساختار عاملی

سمیه ساداتی فیروزآبادی؛ قوام ملتفت

دوره 7، شماره 27 ، فروردین 1396، ، صفحه 103-119

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.11432.1332

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین شاخص‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف (1989) در دانش‌آموزان دبیرستانی مدارس تیزهوشان بوده است. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. یک گروه نمونه به حجم 322 دانش آموز (162 دختر و 160 پسر) به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای در دبیرستان‌های مدارس تیزهوش شهر شیراز انتخاب شدند که مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف ...  بیشتر

بررسی اعتبار و روایی نسخه فارسی پرسشنامه اضطراب سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

فریده نرگسی؛ فاطمه ایزدی؛ کلثوم کریمی نژاد؛ علی رضایی شریف

دوره 7، شماره 27 ، فروردین 1396، ، صفحه 147-160

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.19621.1495

چکیده
  اضطراب سلامتی با نگرانی‌های مداوم و شدید درباره سلامتی مشخص می‌شود. افراد دارای اضطراب سلامتی باورهای غلط و تعبیر نادرستی از سلامتی دارند و حساسیت بیش از حدی نسبت به علایم بدنی خود دارند. شیوع آن در بین افراد بالاست. با توجه به اهمیت و ضرورت آن، یکی از دغدغه‌های مهم متخصصان بالینی بررسی اضطراب سلامت در بیماران است. در این راستا سنجش ...  بیشتر

ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه هوش موفق در آموزش (TSI-Q) در معلمان شهر تهران

شراره صباحی؛ سیاوش طالع پسند؛ محمدعلی محمدی فر

دوره 7، شماره 26 ، دی 1395، ، صفحه 55-75

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.6119

چکیده
  هوش موفق مجموعه یکپارچه ایی از توانایی های مورد نیاز برای موفقیت در زندگی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه هوش موفق در آموزش انجام گرفت. جامعه آماری همه معلمان دوره دوم متوسطه دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 بودند. حجم نمونه این پژوهش 404 دبیر (278 زن 126 مرد) بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایی از بین دبیرستان های ...  بیشتر

تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه اضطراب آسیب ورزشی

زهرا سلمان؛ زینب خسروی؛ احسان زارعیان؛ بیتا آجیل چی

دوره 7، شماره 25 ، مهر 1395، ، صفحه 49-74

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.11211.1326

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی روایی و پایایی پرسشنامۀ اضطراب آسیب ورزشی بود. 237 ورزشکار مرد از رشته‌های ورزشی انفرادی و تیمی شامل کشتی آزاد و فرنگی، تکواندو، بدمینتون، فوتبال، بسکتبال، دوومیدانی، ووشو، کاراته، جودو، آمادگی جسمانی، اسکی، والیبال و به تعداد پراکنده از سایر رشته‌ها به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. سابقۀ ورزشی ...  بیشتر