کلیدواژه‌ها = سیاهه خود شیفتگی آسیب شناختی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اعتبار و ساختار عاملی نسخه فارسی سیاهه خودشیفتگی آسیب شناختی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 115-134

10.22054/jem.2016.4017

ملیحه ترشابی؛ کاظم رسول زاده طباطبایی؛ محمد علی بشارت؛ علی عسگری