نویسنده = حاجی علیزاده، کبری
تعداد مقالات: 2
1. ارزشیابی بسته آموزشی متمرکز بر شفقت و ذهن آگاهی و تاثیر آن بر فعال سازی خودکارآمدی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 1-21

10.22054/jem.2019.38624.1889

مریم ولی زاده؛ فریبرز درتاج؛ علی دلاور؛ کبری حاجی علیزاده


2. بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه درگیری تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس

دوره 6، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 83-102

10.22054/jem.2017.17317.1445

کبری حاجی علیزاده؛ سید عبدالوهاب سماوی؛ امین رفیعی پور