نویسنده = یارمحمدیان، احمد
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه احساس عاملیت نابینایان

دوره 8، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 165-188

10.22054/jem.2018.24214.1594

علی فراهانی؛ احمد یارمحمدیان؛ مختار ملک پور؛ احمد عابدی