نویسنده = افشین افضلی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و اعتبارسنجی ابزار سنجش کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه برمبنای مدل سرکوال

دوره 10، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 205-228

10.22054/jem.2020.41995.1920

افشین افضلی؛ نسرین حیدری سورشجانی؛ جمال عبدالملکی


2. مدل‌سازی تشخیصی شناختی (CDM) ریاضیات پایه اول دبیرستان

دوره 6، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 1-21

10.22054/jem.2016.6152

افشین افضلی؛ علی دلاور؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ احمد برجعلی