نویسنده = محمد حسین ضرغامی
تعداد مقالات: 3
1. اعتیاد به عشق مطالعه مبتنی بر رویکرد تحلیل شبکه

دوره 11، شماره 41، پاییز 1399

10.22054/jem.2021.49563.2000

زهره آقاخانی؛ محمد حسین ضرغامی


2. تعیین ساختار روابط بین اعضای خانواده بر اساس ویژگیهای شخصیتی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 189-208

10.22054/jem.2019.35627.1823

فهیمه صادقی زمانی؛ محمد حسین ضرغامی


3. آزمون کاربرد تحلیل داده های شبکه ای در تحلیل سوال

دوره 7، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 207-240

10.22054/jem.2017.2787.1086

لادن عراقی؛ آزاده طاهری؛ زهرا جزء رمضانی؛ افروز عباسپور؛ محمد حسین ضرغامی