نویسنده = کرمی، خبات
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس " تاب‌آوری‌خانواده " سیکسیبی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 133-156

10.22054/jem.2015.792

کیانوش زهراکار؛ خبات کرمی؛ کاملیا بزرگمنش