نویسنده = ولی زاده، مریم
تعداد مقالات: 1
1. ارزشیابی بسته آموزشی متمرکز بر شفقت و ذهن آگاهی و تاثیر آن بر فعال سازی خودکارآمدی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 1-21

10.22054/jem.2019.38624.1889

مریم ولی زاده؛ فریبرز درتاج؛ علی دلاور؛ کبری حاجی علیزاده