نویسنده = برجعلی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه متغیر های سازمانی و استرس شغلی به شیوه فراتحلیل

دوره 5، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 173-193

10.22054/jem.2015.334

زهرا طباطبایی جبلی؛ علی دلاور؛ احمد برجعلی