نویسنده = صیامی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه روش‌های سنجش کلاسی و ترجیحات سنجشی دانشجویان با رویکردهای یادگیری آنان

دوره 5، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 125-148

10.22054/jem.2015.331

مجید یوسفی افراشته؛ لیلا صیامی؛ احمد رضایی