نویسنده = صادقی زمانی، فهیمه
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ساختار روابط بین اعضای خانواده بر اساس ویژگیهای شخصیتی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 189-208

10.22054/jem.2019.35627.1823

فهیمه صادقی زمانی؛ محمد حسین ضرغامی