نویسنده = سلیمان نژاد، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ترجیحات انتخاب رشته دانش‌آموزان ورود به دوره متوسطه دوم بر اساس روش تحلیل سلسله‌مراتبی(AHP)

دوره 8، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 143-162

10.22054/jem.2019.31804.1740

محسن نیازی؛ محمد عقیقی؛ محمد سلیمان نژاد؛ هادی رازقی مله