نویسنده = نجیب زاده، آویده
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روایت: روش‌های نو در تجزیه و تحلیل داده‌ی روایی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 107-133

10.22054/jem.2018.30345.1709

آویده نجیب زاده؛ حسین اسکندری