نویسنده = سواری، کریم
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و اعتباریابی پرسش نامه مهارت تمرکز

دوره 6، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 69-84

10.22054/jem.2016.4015

کریم سواری؛ محمد اورکی