نویسنده = قاسمی نواب، امیر
تعداد مقالات: 1
1. پایایی، روایی و تحلیل عاملی نسخه فارسی پرسش‌نامه استرس نوجوانان

دوره 7، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 89-116

10.22054/jem.2017.1671.1050

سهراب امیری؛ امیر قاسمی نواب؛ ابوالقاسم یعقوبی