نویسنده = احدی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و اعتباریابی مقیاس افتراق معنایی معنا و مفهوم تلفن همراه

دوره 7، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 187-211

10.22054/jem.2017.23524.1583

حمیرا آزادمنش؛ حسن احدی؛ غلامرضا منشئی