نویسنده = قدسی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی های روان سنجی مقیاس هزینه تکلیف در دانش آموزان متوسطه دوم شهر قم

دوره 7، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 97-120

10.22054/jem.2017.24215.1595

احمد قدسی؛ سیاوش طالع پسند؛ علی محمد رضایی؛ محمد علی محمدی فر