نویسنده = علیزاده بوکانی، گلاویژ
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار عاملی مقیاس از خود فراروی بزرگسالان(ASTI) در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان

دوره 7، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 241-255

10.22054/jem.2017.20160.1496

مهران فرهادی؛ گلاویژ علیزاده بوکانی؛ رسول کردنوقابی