نویسنده = ارداغیان، زهره
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عاملی مؤلفه های شایستگی های کانونی در برنامه ی آموزشی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 77-100

10.22054/jem.2017.19676.1489

ارسلان ایرجی راد؛ زهره ارداغیان