نویسنده = خاکدال، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی‌های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس تعلّق به مدرسه

دوره 9، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 175-188

10.22054/jem.2019.34595.1800

علی شیخ الاسلامی؛ سعید خاکدال