نویسنده = توانگر روستا، مینا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی درونی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1392، صفحه 1-20

10.22054/jem.2013.5668

مینا توانگر روستا؛ علی دلاور؛ یحیی مهاجر