نویسنده = شریفی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و رتبه بندی شاخص های سنجش سرمایه فکری در نظام آموزش عالی

دوره 3، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 133-170

محمد شریفی؛ عباس عباس پور