نویسنده = مطیعی، حورا
تعداد مقالات: 1
1. ساخت بستۀ آموزشی خودتنظیمی کاهش اهمال‌کاری تحصیلی و بررسی اثربخشی آن

دوره 3، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 105-132

حورا مطیعی؛ محمود حیدری