نویسنده = اسد زاده، حسن
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و استاندارد سازی پرسشنامه هویت جنسیتی نوجوانان 15 تا 18 سال شهر تهران

دوره 2، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 85-108

ندا بداقی؛ نور علی فرخی؛ حسن اسد زاده