نویسنده = حاجی یخچالی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل بُعدیّت و مدل سازی ساختار توانایی های شناختی به روش نظریه سؤال-پاسخ چند بُعدی و مبتنی بر شاخص های وابستگی موضعی

دوره 8، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 163-219

10.22054/jem.2019.32111.1749

محسن یزدان فر؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ سیروس عالی پور بیرگانی