نویسنده = آیتی، محسن
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل عاملی تأییدی مقیاس شناسایی دانش‏ آموزان بااستعداد

دوره 7، شماره 27، بهار 1396، صفحه 161-181

10.22054/jem.2017.11184.1325

محسن آیتی؛ محمدرضا اسدی یونسی؛ عمید آزادگان