نویسنده = مصر آبادی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر پیشرفت تحصیلی: پژوهش فراتحلیلی با تأکید بر نقش تعدیل‌کننده جنسیت

دوره 3، شماره 11، بهار 1392، صفحه 1-54

الهام عرفانی آداب؛ جواد مصر آبادی؛ تقی زوار