نویسنده = دهکردیان، پریسا
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیص افراد در معرض اعتیاد در بین دانشجویان دانشگاه‏های دولتی تهران

دوره 2، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 1-24

پریسا دهکردیان؛ علی دلاور؛ حمیدرضا جلی