نویسنده = درتاج، فریبا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخص‏های روان‏سنجی و هنجاریابی پرسشنامه توانایی حل مسأله اجتماعی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-21

عادل مخبری؛ فریبا درتاج؛ علی دره کردی