نویسنده = یارمحمدی واصل، دکتر مسیب
تعداد مقالات: 1
1. تهیه و اعتباریابی ابزار سنجش «آمادگی ورودی یادگیرنده به دوره‏های الکترونیکی»

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-27

دکتر فرهاد سراجی؛ دکتر مسیب یارمحمدی واصل