نویسنده = احدیث، حسن
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ایرانی ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی (ISEEQ)

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-25

علی محمد رضایی؛ علی دللاور؛ حسن احدیث؛ فریبرز درتاج