نویسنده = شهیدی، فرشته
تعداد مقالات: 1
1. تدوین نرم استانداردهای آمادگی مهارتی تربیت بدنی عمومی2 دانشجویان دختر

دوره 6، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 157-174

10.22054/jem.2015.3906

فرشته شهیدی؛ معصومه بقاییان؛ مینا غلامی