نویسنده = احدی، حسن
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ویژگیهای روان‌سنجی سیاهة فرسودگی تحصیلی در دانشجویان

دوره 6، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 23-41

10.22054/jem.2016.6149

محمد آزاد عبداله پور؛ فریبرز درتاج؛ حسن احدی