نویسنده = قوامی، مرجان
تعداد مقالات: 1
1. ساختار عاملی پرسشنامه موفقیت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهر اصفهان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1396، صفحه 47-66

10.22054/jem.2017.9768.1290

مرجان قوامی؛ محمدرضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان