نویسنده = فرخی، نور علی
تعداد مقالات: 2
2. ساخت و استاندارد سازی پرسشنامه هویت جنسیتی نوجوانان 15 تا 18 سال شهر تهران

دوره 2، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 85-108

ندا بداقی؛ نور علی فرخی؛ حسن اسد زاده