نویسنده = طاهری فرد، مینا
تعداد مقالات: 1
1. ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی هگزاکو-24 سؤالی در دانشجویان

دوره 9، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 85-100

10.22054/jem.2017.4956.1158

سجاد بشرپور؛ مینا طاهری فرد؛ گلاویژ محمدی