کلیدواژه‌ها = "پرسشنامه"
تعداد مقالات: 2
1. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه نظام آموزش کارآفرینی در هنرستان های فنی و حرفه ای.

دوره 9، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 19-48

10.22054/jem.2019.33708.1787

علی حسن عزیزپوریان؛ مریم اسلام پناه؛ محمدجواد کرم افروز؛ فرامرز ملکیان؛ الهام کاویانی


2. ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه‌ی آسیب‌‌های تعاملی زناشویی مردان دارای شخصیت اجتنابی

دوره 7، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 181-205

10.22054/jem.2017.22069.1538

علیرضا روحی؛ رضوان السادات جزایری؛ مریم سادات فاتحی زاده؛ عذرا اعتمادی